Försäkringskassan har fått hjälp av Funka av att inventera och analysera tillgängligheten i den fysiska miljön

Funka har bland annat hjälpt Försäkringskassan med att inventera och analysera resultatet kring den fysiska miljön hos myndigheten. Berätta lite om arbetet!

De statliga myndigheterna skall vara i framkant vad gäller tillgänglighet! Först och främst fastslår vi en grundnivå för tillgängligheten, sedan gör vi inventeringar och skapar handlingsplaner för det åtgärder som behövs. Det gäller alla plan och inom alla de verksamhetsområden som vi har, säger Eje Grönquist, projektledare/enhetschef i tillgänglighet, Försäkringskassan.

Hur tar Försäkringskassan vara på kunskapen kring arbetet med att inventera och förbättra den fysiska tillgängligheten internt?

- Kunskapen om arbetet med inventeringen av den fysiska tillgängligheten implementeras inom organisation via utbildning samt att anställda får kännedom om nya handlingsplaner/riktlinjer genom de åtgärdsplaner som vi tar fram. Vi berättar även om arbetet på vårt intranät samt i vår personaltidning etc.

Berätta om vilka de viktigaste erfarenheterna är av att arbeta med den fysiska miljön i er organisation?

- Först och främst fodras kunskap och energi, dessutom är det viktigt att ledningen är med på tåget, att det finns klara och tydliga direktiv. Vidare är det viktigt att man vet vem som ”äger vad” och vem som har ansvaret för att ta hand om och åtgärda det som behövs. Risken är uppenbar att ”det kan ramla mellan stolarna” annars!