Funka skräddarsyr paketlösning för EVRY

Funka har på uppdrag av det norska IT-företaget EVRY skräddarsytt ett tredelat utbildnings- och granskningspaket. Målet är att EVRYs internetbankslösning ska leva upp till de lagkrav som ställs på tillgänglighet, i samband med att EVRY förnyar sin lösning.

Skräddarsydd paketlösning

Funka har satt ihop en paketlösning för EVRY som består av olika granskningar och en skräddarsydd utbildning. Våra experter ska utvärdera EVRYs banklösning med inriktning på tillgänglighet samt utbilda och inspirera alla som är involverade i utvecklingsprojektet att tänka inkluderande.

Vi ser det som en styrka att involvera en oberoende tredje part för att säkra att våra leveranser är i enlighet med samhällets krav och förväntningar på tillgänglighet. Vi tar det här arbetet på största allvar och förhoppningen är att vi ska utveckla oss hela tiden, säger Kristian Steinmo, produktchef för internetbanklösningar vid EVRY.

För att uppnå det här målet har EVRY valt att använda Funkas spetskompetens inom tillgänglighet inom granskning och utbildning. Inledningsvis kommer Funka att genomföra en expertgranskning som ger EVRY kunskap om förbättringar vad gäller tillgänglighet. Därefter genomför vi en skräddarsydd utbildning för alla relevanta roller i utvecklingsprojektet. Utbildningen är baserad på resultaten i expertgranskningen och fokuserar därmed på medarbetarnas behov. I den tredje fasen genomför Funka en revision och kontrollerar att banklösningen följer gällande regelverk på samtliga punkter i den norska Diskriminerings- och tillgänglighetslagen.

EVRY är en av Nordens ledande IT-koncerner med lokal och regional närvaro i 50 nordiska städer. EVRY har cirka 10.000 anställda och en årlig omsättning på nästan 13 miljarder norska kronor.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot att stödja EVRY i deras utvecklingsprojekt.

EVRYs webbplats (på norska), öppnas i nytt fönster