Funka utvecklar ny webbplats åt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF

I arbetet med att ta fram en ny webbplats åt SLFF är utvecklingsprocessen just nu inne i en spännande och händelserik fas. Efter att Funka och projektgruppen gemensamt kommit fram till ett nytt koncept med god funktionalitet, har kunden nu fått tillgång till en miljö med kundspecifika sidmallar och är i färd med att fylla nya webbplatsen med innehåll.

SLFF och Funka har en över tioårig historia av samarbete, så det föll sig naturligt att återigen anlita Funka, menar Anita Hyttinen, informatör och webbredaktör vid SLFF. Den här gången gällde det en mycket omfattande uppgift, att ta fram och utveckla en helt ny webbplats.

Det är en utmaning att ta in all den kunskap som Funka delger oss i arbetet med webbplatsen. Men vi som jobbar med förbundets webbkommunikation känner oss mycket trygga att lämna tillgänglighetsfrågorna i händerna på Funka, som ju verkligen är experter inom området, säger Anita Hyttinen, SLFF.

I det förberedande arbetet med webbplatsen har Funka tillsammans med kund tagit fram en ny innehållsstruktur, har sett över funktionaliteten och tagit fram en klickbar prototyp baserad på trådskisser. Allt med tillgänglighet i fokus.

Funka har hållit workshops och skissat fram koncept för webbplatsen tillsammans med kundens projektgrupp. Utifrån den grafiska profilen har vi formgivit och så småningom utvecklat den webbplats som nu växer fram. Därefter har kunden genomgått en utbildning i publiceringsverktyget EPiServer. Nu fylls webbplatsen med innehåll och det pågår ett antal acceptanstester och justeringar innan den lanseras inom en förhoppningsvis snar framtid.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, är en medlems- och intresseorganisation för läromedelsförfattare i Sverige. Förbundet har ca 1600 medlemmar, som skriver för alla målgrupper från förskola till högskola, och i alla ämnen. SLFF delar ut stipendier samt driver sina medlemmars upphovsrättsliga intressen, dvs bevakar läromedelsförfattarnas rättigheter gentemot förlag och myndigheter.