Funka utvecklar verktyg för självdeklaration av tillgänglighet

På uppdrag av den norska tillsynsmyndigheten Difi utvecklar Funka ett system för självdeklaration av självbetjäningsautomater. Verksamheter skall i ett digitalt verktyg själva kunna ange hur pass väl de efterlever lagens krav på tillgängliga automater. Målet är att underlätta handläggning så att Difi effektivt ska kunna fatta beslut om eventuella påföljder och åtgärder.

Den norska lagen om digital tillgänglighet, Likestillings og Diskrimineringsloven, omfattar inte bara webbplatser utan även bankomater, biljett-, parkerings- varuautomater och allt annat som ingår i begreppet självbetjäningsautomater.

Eftersom automater kan stå utplacerade lite varstans och måste kontrolleras fysiskt blir tillsynsarbetet mycket resurskrävande, konstaterar Funkas VD Susanna Laurin. Då är det naturligt att använda självdeklaration som en del av tillsynen.

Verktyget som Funka har fått i uppdrag att utveckla ska ge alla som omfattas av lagen möjlighet att på ett enkelt sätt deklarera status på tillgänglighet, samtidigt som Difis tjänstemän får en samlad bild av läget. Självklart kommer verktygets gränssnitt uppfylla kraven på tillgänglighet.

Det här verktyget hjälper oss att utföra effektiva kontroller samtidigt som det ger oss värdefulla data som vi kommer att använda för analys och vidareutveckling av tillsynsverksamheten. När vi får en bra bild av statusen får vi större möjlighet att både utforma kontrollerna och ge verksamheterna vägledning på ett bättre sätt, säger Malin Rygg, chef för tillsynsenheten hos Difi.

Funka har tidigare utarbetat vägledningsmaterial för Difi kring hur självbetjäningsautomater ska placeras. I det arbetet ingick även en genomgång av det tio-tal standarder som ligger till grund för lagstiftningen och förtydligande av vissa krav. Dessutom har vi i flera olika omgångar utvecklat de vägledande texter och illustrationer som Difi erbjuder kring webbtillgänglighet. Just nu bedriver vi ett parallellt arbete med uppdatering av den delen av Difis webbplats vad gäller struktur, koncept och design.

Norges tillsynsmyndighet Difi väljer Funka för stöd kring automater

Norge kontrollerar automaters tillgänglighet

Difi väljer Funka för att utveckla vägledningstexter

Den norska Likestillings og Diskrimineringsloven (på norska), öppnas i nytt fönster

Difis webbplats (på norska), öppnas i nytt fönster