Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Tre frågor till Cato Lie, rådgivare hos den norska motsvarigheten till HSO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Funka och FFO planerar samarbetsprojekt inom tillgänglighet på flera olika områden.

Vilka frågor är viktigast för FFO för tillfället?

- Det är många områden som FFO arbetar med inom tillgänglighet. Både högtalarutrop och assistans på bussar, standardiseringsarbete, och inte minst uppföljning av förändringar i TEK 10, den norska motsvarigheten till Boverkets byggregler. Vi har också arbetat mycket med den norska statsbudgeten som nyligen presenterades. FFO har framfört flera krav på tillgänglighetsområdet som vi hoppas blir verklighet.

Hur kan vi hjälpa varandra för att skapa en mer konstruktiv dialog runt tillgänglighet inom fysisk miljö i Norge – det verkar nästan alltid som om fokus är på kostnader?

- Vi håller med om att fokus i norsk politik ligger på förenklade regler istället för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Flera aktörer har fått genomslag för tanken att tillgänglighet är dyrt, vilket är beklagligt, eftersom tillgänglighet ger god boendekvalitet. Om Funka kan bidra till att dialogen om detta blir mer konstruktiv tar vi gärna emot era inspel. Centrala brukarorganisationer i Norge har tät dialog på detta område och vi följer frågan noga.

Är det något vi i Norden kan lära av varandra med tanke på policys och regelverk?

- Vi är säkra på att vi kan lära av varandra. Vi konstaterar att regelverken skiljer sig åt i de nordiska länderna. Det vore därför en fördel att få överblick av vad som gäller i de olika länderna och varför olika lösningar valts. Målet skulle kunna vara att samla det bästa från de olika länderna och kanske få ett enhetligt nordiskt regelverk på tillgänglighetsområdet. Här kan Funka bidra med sin kunskap och sin erfarenhet.