Handikappförbunden har upphandlat tillgängliga webbsändningar

Handikappförbunden har upphandlat tillgängliga webbsändningar och visat att krav på tillgänglighet vid upphandling driver produktutvecklingen framåt. Berätta mer?

- Valåret 2010 beslutade vi att live-sända vid tre tillfällen. Vi valde en svensk leverantör som var villig att förbättra tillgängligheten till sändningarna. Våra användare på medlemsförbund ville först och främst ha direkttextning. Men det fanns ingen lösning då på den svenska marknaden. Däremot hade en av de största amerikanska livestreaming-bolagen en direkttextningstjänst och vår svenska leverantör hittade en lösning i samarbete med dem. Att den tekniska lösningen fanns i USA är inte så konstigt eftersom de fick en lag om tillgänglig video och kommunikation 2010 som satte fart på utvecklingen. Sedan utvecklade vår leverantör en egen lösning, berättar Mia Ahlgren, intressepolitiskt sakkunnig, Handikappförbunden.

Vad är dina reflektioner av att köpa in tillgänglighetsexpertis från utlandet?

- Det händer mycket när det tillgängliga medier i andra länder i takt med att kraven ökar. Tillgänglighetstjänster kan utvecklas och förbättras om man samarbetar globalt. Vår leverantör fick till exempel i sin tur hjälp av en webbutvecklare från Serbien för att skapa en programvara för dold teckenspråkstolkning, där man kan välja storlek och placering av tolken i bild samt stänga av och på tjänsten. Handikappförbunden är en ideell organisation med små resurser men vi kan lära oss mycket på att försöka bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet när vi köper tjänster. Om vi då hittar leverantörer som är intresserade av att utveckla kostnadseffektiva tillgängliga lösningar genom internationellt samarbete så har vi en vinna-vinna situation.

Vad är det viktigaste vid upphandling av tillgängliga webbsändningar?

- För att utvecklingen ska fortsätta krävs fler medvetna upphandlingar och avstämning med användare under utvecklingen. Fler myndigheter, företag och organisationer kan budgetera och argumentera för tillgängliga webbsändningar. Eftersom det går att titta på sändningar i efterhand så mångdubblas spridningen av varje webbsändning. Givetvis är det stor skillnad i kvalitet mellan det som sänds direkt och en film som produceras på teckenspråk, med syntolkning och text. Men samtidigt öppnar direkttextade och tolkade live-sändningar för delaktighet via sociala medier och förbättring av demokratin. Vårt budskap till andra organisationer och myndigheter är helt enkelt: Kan vi så kan ni!