Haninge kommun deltar i Funkas intranätprojekt

Haninge kommun håller på att utveckla sitt intranät. Vad innebär det att arbeta med tillgänglighet i interna system?

- För oss innebär det att vi ska försöka få ett så effektivt och välanvänt intranät som möjligt. Intranätet ska förenkla arbetet för medarbetarna, hålla dem informerade och även uppmuntra kommunikationen mellan medarbetarna. Om intranätet kan bidra med det, så kommer det även att öka ”Vi-känslan” bland medarbetarna. Arbetet med tillgänglighet är förstås centralt och väldigt viktigt i all webbutveckling. Det måste vara enkelt för medarbetarna att komma åt och använda intranätet, berättar Magnus Börjesson, kommunikationsutvecklare på Haninge kommun.

Haninge kommun är med i Funkas intranätprojekt. Vad innebär det för kommunen att delta i projektet?

- Att delta i projektet tillsammans med alla andra kommuner innebär framför allt en kvalitetssäkring av vår utveckling. Vi kan på det sättet få testa våra egna utvecklingstankar med tillgänglighetsexperter och professionella kommunikatörer från andra kommuner. Arbetet innefattar väl planerade och genomförda användartester, som blir väldigt värdefulla när vi ska förankra vårt arbete i vår organisation. Vårt arbete baseras inte på egna gissningar, utan är väl prövade hos användare.

Om ni skulle ge några andra kommuner tips vid arbetet med intranät, vad är det viktigaste att tänka på?

- Det viktigaste är nog att inte göra alltför stora förändringar på en gång. Det finns ett värde i att göra förändringarna i mindre steg. Både användarnas behov och de tekniska möjligheterna förändras ständigt. Om man då tar sats och planerar långa utvecklingsprojekt, så kan man vara ganska säker på att slutresultatet inte blir vad man tänkte från början (om man över huvud taget går i mål med projektet). Dessutom så är min erfarenhet att stora förändringar ofta ställer till stora problem för användarna, hur välgenomtänkta de än är. Man ska inte behöva utbilda användarna i att använda en webbplats. Det ska de klara själva.

- En annan viktig sak är något som jag tycker gäller för all webbutveckling - att ta reda på vilket behov som medarbetarna har och matcha det mot de tekniska möjligheter som finns. Det finns alltid en risk att den tekniska utvecklingen styr för mycket. Jag tror inte att det alltid finns behov av all ny teknik. Det svåra är att komma under fund med vad av den nya tekniken som tillför något till.