Humana anlitar Funka

Funka får allt fler uppdrag från det privata näringslivet, ett av de senaste vi genomfört är för Humana, ett företag som huvudsakligen verkar inom personlig assistans. Allt tyder på att utökningen av diskrimineringslagstiftningen har bidragit till ett ökat intresse för tillgänglighetsfrågor.

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Humana har även verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola för elever med funktionsnedsättning. Totalt har bolaget 12000 anställda i Sverige och Norge.

Vi valde Funka därför att ni känns som de som har mest och bäst koll på tillgänglighetsfrågor när det gäller webb och digitala lösningar, säger Linn Norén, webbansvarig kommunikatör på Humana. Vi använder sedan tidigare er tjänst Talande Webb och har därför haft en del kontakt med er också tidigare.

Funka har nyligen genomför en expertgranskning av Humanas webb. En expertgranskning ger en ögonblicksbild av webbplatsen och en fingervisning om vilka de viktigaste tillgänglighetsproblemen är.

Det jag gillar med rapporten är att vi fick en lista av prioriterade konkreta åtgärder vi snabbt kan komma igång med för att förbättra tillgängligheten på webben, fortsätter Linn Norén. Och också att ni tittar på tillgänglighet ur ett bredare perspektiv, inte bara teknik utan även innehåll, struktur och design. Vi håller nu på att planera en åtgärdsplan som vi kommer genomföra under våren. Många saker var mindre ändringar som är lätta att justera så det är saker vi kommer att fixa i närtid.
Just detta att gå stegvis fram och förbättra en sak I taget är något vi ofta rekommenderar våra kunder. Annars kan det lätt kännas övermäktigt om man får en lång lista med åtgärder. Men det viktigaste är naturligtvis att man gör något!
När det gäller vår verksamhet som helhet så är tillgänglighet en viktig fråga för oss. Många av våra kunder har någon form av funktionsnedsättning. Vi jobbar bland annat med att försöka lyfta frågan om tillgänglighet i samhället genom vår tillgänglighetsbarometer som vi gör varje år. Barometern undersöker hur kommuner jobbar med tillgänglighet och syftet är att öka medvetenheten om att det är en viktig fråga att jobba med, avslutar Linn Norén.