If väljer Funka

If vill göra sina webbplatser tillgängliga för alla. Därför har de valt att samarbeta med Funka vad gäller omfattande stöd, test och utbildning i ett ambitiöst projekt för att skapa bättre användarupplevelser för alla.

Funkas experter har bland annat genomfört en serie utbildningar i tillgänglighet för UX Designers, formgivare, utvecklare och redaktörer på If. Totalt har flera hundra medarbetare i Norden och Baltikum genomgått målgruppsspecifika utbildningar.

En funktionsnedsättning ska inte behöva vara ett funktionshinder. Därför tar vi bort hindren nu, säger Ida Sundborg, Corporate UX Designer på If.

Dessutom ger Funkas team löpande stöd i utvecklingsarbetet, genomför granskningar och svarar på frågor som dyker upp under projektets gång.

Det är roligt att hjälpa en så stor organisation som If att ställa om sig för att börja arbeta mer med tillgänglighet, säger Maria Ström, projektansvarig UX Designer på Funka. Vi hoppas att flera företag ska vara lika modiga och göra samma sak. If visar att det är möjligt bara man har en ledningsgrupp och team som förstår att digitala tjänster måste fungera för alla människor i samhället.

Målet är att samtliga Ifs webbplatser ska uppfylla EUs krav på digital tillgänglighet till 23 september 2020.

If är ett börsnoterat bolag inom den finska Sampokoncernen, som erbjuder försäkringar till 3,6 miljoner privatpersoner och företag i Norden och Baltikum.