Inera och Funka jobbar tillsammans mot ökad tillgänglighet

Många av våra kunder väljer att ta in Funkas experter som ett slags oberoende tredje part som kontrollerar att saker och ting står rätt till. Ett annat sätt att säkerställa att kraven på tillgänglighet uppfylls är att arbeta tillsammans. Vi hyr helt enkelt ut kompetens som blir en del av kundens team, vilket skapar goda förutsättningar för lärande i organisationen.

Att tillsammans med medarbetare arbeta för att identifiera tillgänglighetsproblem, dokumentera metodik, prioritera åtgärder och hitta förslag på lösningar är ett effektivt sätt att arbeta. I det här fallet handlade det om ett önskemål från Inera, där teamen ville jobba närmare granskningen för att kunna ta till sig kunskap på området lättare och få möjlighet att ställa frågor om allt möjligt - stort som smått.

Det har fungerat väldigt bra, säger Jonathan Petrone, testare på Nordic Medtest, ett dotterbolag till Inera. Tillgänglighetsarbete har förankrats på ett helt annat sätt och vi har lyckats skapa ännu mer nyttig nyfikenhet inom området hos många inom organisationen. Delaktigheten har verkligen lyft arbetet! Detta har skapat mycket dialog i de olika teamen på Inera.

Just nu sätter Inera upp processer för regelbunden uppföljning av digital tillgänglighet. En viktig aspekt är att säkerställa att medvetenheten finns i många olika delar av organisationen. Oavsett hur mycket kunskap teamen har behöver det finnas kommunikationsvägar så att hela organisationen kan bli bättre på att hjälpa varandra med tillgänglighetsfrågor. 

Att experter finns på plats ute hos kund och genomför tester tillsammans med övrig personal bidrar till kontinuitet och att tillgänglighet blir en naturlig del av vardagen. Det är först då organisationer kan lyckas med att bibehålla nivån på tillgänglighet över tid.

Funka tackar för förtroendet och önskar Inera lycka till framöver!

Om Inera
Inera ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera driver bland annat 1177.se.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster