Käppalaförbundets nya webbplats lanserad

I maj lanserades Käppalaförbundets webbplats på EpiServer med höga krav på tillgänglighet. Johan Krüger, informationsansvarig, berättar att arbetet fram till lanseringen har gått väldigt smidigt:

- EPiServer är lätt att lära, vilket gör att det är enkelt att involvera flera redaktörer. Vi har fått en hel del positiv respons, där webbplatsen beskrivs som ”snygg” och enkel att navigera på.

Vad har varit den största utmaningen med att bygga nytt?

- En utmaning är att skapa ett internt engagemang utan att för den sakens skull låta internpolitik påverka innehållet och utseende. Det måste alltid vara besökarnas intressen som styr.

Den nya webbplatsen är på plats, vad kommer nästa webbprojekt att handla om?

- Förutom löpande vidareutveckling har vi planer på att utveckla nya spännande funktioner och nytt innehåll som vänder sig specifikt till skolungdomar. 

Hur säkerställer ni att innehållet uppfyller de redaktionella kraven på tillgänglighet?

- Här har vi stor nytta av Funkas stora kunskaper inom detta område. Vi har gått på utbildning hos dem och rådfrågar dem löpande.

- Funka har levererat struktur, koncept och den tekniska lösningen. Vi har också granskat designen och utbildat och gett stöd och råd vad gäller tillgänglighet.

- Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Käppalaförbundet tar tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

Käppalaförbundets webbplats, öppnas i nytt fönster