Kristianstads kommun - Kommunnätverket och Funkabodas informationsstruktur

“Vi kan inte själva uppfinna allt utan vi måste samarbeta och dela med oss av goda arbetssätt och lösningar” - Malin Bergkvist Eriksson, kommunikationsstrateg på Kristianstads kommun.

Funkas kommunnätverk består av över 60 kommuner och kommunala bolag som träffas både online och fysiskt. Målet är att lära av varandra och dela erfarenheter. Vi arbetar tillsammans med aktuella frågor som berör kommunal kommunikation och tillgänglighet. Det handlar om allt från e-tjänster till effektivitet, vi testar koncept och arbetar med innehåll.

Kristianstads kommun är en av de kommuner som är med i nätverket och som aktivt jobbar med Funkabodas informationsstruktur.

Varför är ni med i Funkas kommunnätverk?

Vi är med i Funkas kommunnätverk för att få ta del av andras erfarenheter och utmaningar och också kunna dela med oss. Oavsett om du jobbar i en liten, mellanstor eller stor kommun så har vi faktiskt samma utmaningar när det gäller kommunikationsfrågor. Vi kan inte själva uppfinna allt utan vi måste samarbeta och dela med oss av goda arbetssätt och lösningar. Det är ju skattebetalarnas pengar vi har förtroendet att förvalta.

Vad ger det er för slags stöd?

Det ger kompetensutveckling genom tillgång till konkreta utbildningar, olika föreläsningar och träffarna i nätverket. Diskussionerna och erfarenhetsutbytena med andra kommuner runt om i landet ger mycket bra energi och många nya tankar.

Funkabodas informationsstruktur har varit ovärderligt!, säger Malin Bergkvist Eriksson, kommunikationsstrateg på Kristianstads kommun.

Alla medlemmar i kommunnätverket har även tillgång till Funkabodas informationsstrukturer. Informationsstrukturerna är testade och utvecklade med ett medborgar- och medarbetarperspektiv. Tester med användare och input från medverkande kommuner har skapat underlag för de stegvisa förbättringarna. Vi går igenom strukturerna varje år och håller de uppdaterade och aktuella.

Hur har Funkaboda informationsstruktur hjälpt er när ni tagit fram ert nya intranät?

Funkabodas informationsstruktur har varit ovärderligt! Vi har en grund att utgå ifrån och behöver bara göra vissa revideringar. Tryggheten ligger i att informationsstrukturen regelbundet är både testad och reviderad. Det ger oss goda argument när våra verksamheter vill skapa egna strukturer.

Hur gick arbetsprocessen till när ni tog fram det nya intranätet?

Vi identifierade vad som var problemen på vårt gamla intranät och prioriterade att jobba vidare med de frågorna. De sakerna som användarna upplever som bra på intranätet har vi tagit med oss. Navigationsförståelse och struktur var två av problemen och där blev Funkas senaste informationsstruktur jätteviktig. När redaktörerna insåg strukturproblemet på gamla intranätet så blev det tydligt att vi måste tänka om.

Varför var det viktigt för er att följa informationsstrukturen?

Även om inte alla användare använder strukturen för att klicka sig fram är det viktigt för oss att ha ordning. Ett kommunalt intranät är komplext och det finns behov av olika typer av information. Om vi inte håller hårt i strukturen har vi snart många sidor med samma namn och liknande syften. Det blir till slut ohållbart och användarna kommer inte att hitta.

Användarna idag är bortskämda med effektiva sökmotorer på internet. En kommuns intranät kan aldrig fungera som Google därför kan till exempel en bra struktur vara en väg för att ge användarna ett bra sök.