Landstinget Västernorrland väljer Funka

Landstinget Västernorrland har gått med i Funkas certifieringsprogram. Som en inledande aktivitet har Funka genomfört en tillgänglighetsrevision av deras webbplats.

Vi vill lyfta arbetet med tillgänglighet ett snäpp och att gå med i certifieringsprogrammet är ett sätt att säga att vi menar allvar. Det säkrar kontinuitet och fokus i arbetet. Som landsting har vi en skyldighet att säkra att vi inte utestänger medborgare som vill ta del av samhällsinformation, säger Marte Hjulstad på Landstinget Västernorrland.

Certifieringen inleds med en granskning av webbplatsen för att belysa webbplatsens nuvarande status. Funka beskriver bristerna i en rapport med lösningsförslag som blir till en konkret handlingsplan på kort och lång sikt. När bristerna är åtgärdade gör Funka en efterkontroll för att se till att ingenting missats.

Funkas certifiering är en modell för att säkerställa god tillgänglighet. Certifieringsprogrammet består av två delar: Kompetensutveckling och Kvalitetsgaranti. På detta sätt säkerställs tillgängligheten med målsättningen att inga användare utestängs.