Länsbiblioteket i Uppsala ökar kunskapen om hjälpmedel och tillgängliga pdf-filer

Tony Melander, bibliotekskonsulent, Uppsala Länsbibliotek, berättar om Funkas uppdrag för att öka tillgängligheten.

Beskrivning av Länsbiblioteket i Uppsala

- Länsbibliotek Uppsala är en liten, men naggande god, enhet på 5 personer som arbetar med biblioteksutveckling i Uppsala län. I detta ingår att anordna fortbildning, studieresor och studiedagar. Dessutom jobbar vi mycket i projektform för att under en längre period försöka utveckla bibliotekens verksamhet i Uppsala län. Vi arbetar även med fjärrlån och depositioner av talböcker till biblioteken ute i Uppsala län.

Bakgrund

- Med bidrag från Statens Kulturråd ska vi jobba med allt från lokalers tillgänglighet till bemötande av personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det sista året har ett av de viktigaste målen varit bibliotekens webbsidor och hur man kan göra dessa ännu mera tillgängliga, vad gäller layout, innehåll och bifogade dokument.

Vad Funka gjorde

- Vi lät Funka hålla två skräddarsydd utbildningar; den första var en introduktion till webbsidor och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Vi fick först hårda fakta om personer med funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel de behöver och sedan en  fantastiskt nyttig lektion i hur en synskadad upplever webbsidor. En aha-upplevelse! Den andra utbildningen handlade om hur man ska arbeta med pdf dokument för att de ska vara så tillgängliga som möjligt. Upplägget var att visa hur man ska göra i urdokumentet (t.ex. Word) för att tillgängligheten ska bli så bra som möjligt i övergången till ett pdf dokument. Aha-upplevelsen var ännu större!

Målet med utbildningen

- För att höja kunskapsnivån och medvetandegöra problemen som funktionshnedsatta besökare stöter på, men framför allt att de som arbetar med webbsidor och pdf dokument börjar tänka i de här banorna; och inte bara hos bibliotekspersonal, utan också IT-tekniker och liknande.

Resultat av utbildningen

- Efter utbildningen går det nog inte en dag utan att vi funderar på hur vi ska arbeta med det här och hur vi ska nå ut till fler på länets bibliotek. Många som var med på utbildningsdagarna pratar fortfarande om hur man måste tänka om när man producerar material för sin webbsida och hur nyttigt det var att få dela upplevelsen av en webbsida eller ett pdf dokument med en som var synskadad.

Varför valde ni Funka?

- Skälet till att det blev just Funka som fick hjälpa oss med tillgänglighet, var att de är bäst på det de gör, helt enkelt. Man går ju mycket på vad kollegor säger och i det här fallet var valet enkelt. Djungeltrumman talade….

Länsbiblioteket i Uppsala har köpt utbildningarna