Mariestad väljer Funka

Under våren inleder Funka arbetet med att inventera tillgängligheten i samtliga flerbostadshus i Mariestads kommun. Inventeringen kommer att ske i 235 fastigheter och omfattar alla allmänna utrymmen inuti och i anslutning till byggnaderna.

Mariestad kommun har valt att samarbeta med Funka i arbetet med att inventera flerbostadsbeståndet i kommunen. Dels för att kommunen sedan tidigare har använt sig av Funkas riktlinjer för en tillgänglig webb, dels för att Funka lämnade en tydlig och prisvärd inventeringsoffert, säger Gull-Britt Svensson, Tillgänglighets- och Hjälpmedelssamordnare i Mariestads kommun.

När Funka jobbar med tillgänglighet utgår vi från gällande lagstiftning och befintliga riktlinjer. Men vi vet att det inte räcker att följa lagens bokstav. Därför har vi tagit fram egna inventeringsunderlag som mäter det som påverkar den enskilda individen.

Det här är ett spännande uppdrag eftersom det ger oss möjligheten att få en bild av tillgängligheten i en hel kommun säger Tommy Hagström, expert på byggd miljö hos Funka. Det är givande att kunden har efterfrågat vårt bredare perspektiv på tillgänglighet, det kommer att leda till ett bättre slutresultat.

Mariestads kommun har beviljats stöd av Boverket för att genomföra inventeringen. Stödet innebär att inventeringen för de enskilda fastighetsägarna är kostnadsfri.

Resultatet av inventeringen kommer att delges till alla berörda fastighetsägare och förvaltningar i kommunen. Kommunens förhoppning är att respektive fastighetsägare ska förbättra den fysiska tillgängligheten, utifrån sina egna förutsättningar och inventeringsresultatet, avslutar Gull-Britt Svensson.

Funkas arbete med fysisk tillgänglighet