Myndigheten för Tillgängliga Medier väljer Funka

Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats till Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, på EPiServer. Att säkerställa webbplatsens tillgänglighet var ett av MTMs huvudsyften med projektet.

Vi är oerhört måna om att arbeta för tillgänglighet, särskilt med tanke på vårt eget uppdrag. Det fanns också ett stort behov av förnyelse då den tidigare plattformen var föråldrad, och även att se över både innehåll och gränssnitt. Vi fick stöd från Funka under hela processen, säger Anna-Lena Andersson, Webbansvarig på MTM.

Skärmbild på MTMs gamla webbplats till vänster i bild och den nya till höger

Uppdraget omfattar hela utvecklingsprocessen vad gäller informationsstruktur, koncept, form och teknisk utveckling. Webbplatsen har numera också en responsiv design - innehållet anpassas beroende på skärmstorlek. Direkt efter lansering påbörjade Funka arbetet med att integrera myndighetens två verksamhetsdelar Punktskriftsnämnden och Taltidningsnämnden i den nya webbplatsen.

Det har varit ett mycket lyckat projekt. Den tydligaste skillnaden mot den tidigare webbplatsen är att designen nu är luftig, lätt att läsa och följer MTMs grafiska profil, framtagen av mediebyrån Gudfar. Vi har även lagt stort fokus på arbetet med att lätt kunna hitta på webbplatsen. Vi har förbättrat innehållsstrukturen, och givit den en tydlig och överblickbar navigering för alla typer av enheter, säger Johan Kling, Utvecklingsansvarig på Funka.

Om Myndigheten för Tillgängliga Medier
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. MTMs uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur och dagstidningar på de medier som passar dem.