Nästa steg för Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, var en av de många funktionshinderorganisationer som startade det ideella projekt som senare blev Funka. Vi har genom åren haft samarbeten och projekt på olika nivåer och i höstas skrevs ett långsiktigt samarbetsavtal kring digitalt utvecklingsarbete med tillgänglighet i fokus.

Det är naturligtvis Funkas fokus på tillgänglighet som gör att SRF vänder sig till oss när de nu vill växla upp sin digitala kommunikation.

Vi kan konstatera att de flesta aktörer som är förvaltande företag har få konsulter med hög tillgänglighetskunskap och blir därför för oss oerhört sårbara i sitt stöd till oss och våra behov, säger Boris Samuelsson, kommunikationschef på SRF. Vår förhoppning är att Funka, som har sin kroppspulsåder i tillgänglighet, ska ge oss just den långsiktiga stabilitet i det digitala utvecklingsarbetet som vi behöver. Vår strategi är att tillgänglighet är det vi vill vara riktigt säkra på levereras direkt från vår partner och att denne vid behov snarare tar in andra kompetenser utifrån om det behövs.

Det som är aktuellt i samarbetet just nu är ett uppgraderingsarbete av webbplatsen www.srf.nu samt inte minst att hitta effektiva samarbetsformer för förvaltande och fortsatt utveckling av webbplatsen. En annan utmaning är att skapa en tillgänglig publiceringsmiljö för SRF:s webbredaktörer som använder sig av skärmläsare i sitt arbete.

Det känns extra kul att jobba med SRF, säger Johan Kling, Kvalitets- och konsultchef på Funka. Här får vi förmånen att verkligen lösa extremt viktiga problem för personer som har verkliga behov.

En ökad digital närvaro väcker också en rad andra tillgänglighetsfrågor, inte minst vad gäller alternativa format. Det är ett annat område där Funka har lång erfarenhet av konstruktiva lösningar för många av våra kunder.

Den största utmaningen vad gäller webbtillgänglighet för SRF är att både ligga i framkant och ta till vara på nya tekniska möjligheter och samtidigt vara enkla och pedagogiska även för de som inte nyttjar alla nya möjligheter. En undersökning vi nyligen genomfört visar också att cirka 25% av våra medlemmar inte använder internet. Det väcker frågan kring hur mycket av vår totala information vi enbart kan ha på tex. webben utan att samtidigt erbjuda alternativa sätt att komma åt den informationen, avslutar Boris Samuelsson, SRF.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)