Norges Bolagsverk låter Funka testa maskinöversättning

På uppdrag av Norges motsvarighet till Bolagsverket, Brønnøysundregistrene, har Funka testa toch analyserat hur maskinöversättningar skulle kunna användas utan avkall på begripighet. Detta för att undersöka om maskinöversättning kan vara ett alternativ eller komplement till manuell översättning genomförd av myndighetens egen personal.

Resultatet av testerna kan vara intressanta för andra myndigheter som står inför samma dilemma: att översätta allt innehåll manuellt blir allt för kostsamt, men duger kvaliteten av de automatiska översättningarna? Funka har tidigare genomfört undersökningar av hur maskinöversättningar används i svenska kommuner och det är tydligt att tillförlitligheten förbättrats, även om det fortfarande återstår en hel del.

Vi valde Funka för att de jobbar med användarnas behov och vi litar på att deras rekommendationer skulle ha ett användarfokus, säver Mette Saltnes, Webbansvarig vid Brønnøysundregistrene.

Det norska bolagsverket erbjuder information på engelska främst för att nå ut till personer med annat modermål. Därför genomfördes testerna med personer från Ryssland, Mexiko, Polen, Chile, Sverige och även Norge. Testpersonerna var från 23 till 60 år med en utbildningsnivå från gymnarium till akademiska studier.

Vi lät Google Translate översätta texter av olika komplexitet till engelska, så långt möjligt i bibehållen design. Testpersonerna läste igenom innehållet på den översatta sidan och svarade på kontrollfrågor.

Resultat av studien

Att ord blir översatta på olika sätt beroende på meningens komplexitet och innehåll skapar förvirring och osäkerhet hos slutanvändarna. En del meningar blir helt obegripliga i överstättningen. Trots det förstår de flesta testpersoner i studien det generella innehållet i texten baserat på kontexten.

Samtidigt finns det många små detaljer som kan få stora konsekvenser om de missförstås och därför är det viktigt att man förstår även detaljer och nyanser i texterna.

En del av problemen med översättningarna beror på att fackterminologi och relativt svåra eller ovanliga ord används i den norska texten.

För att maskinöversättning ska fungera väl behöver texterna i möjligaste mån följa Klarspråksrekommendationer, vilket naturligtvis också underlätta för läsare som använder den norska texten.

Andra åtgärder kan på liknande sätt underlätta inte bara för personer med annat modersmål utan breda målgrupper med läs- och skrivproblematik, kognitiva nedsättningar och personer som inte känner till terminologin sedan tidigare. De viktigaste rekommendationerna är att:

  • kombinera text med bilder og illustrationer för att öka förståelsen
  • förklara svåra begrepp
  • erbjuda uppläsning av text via exempelvis Talande Webb

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)