Norges Turistförening väljer Funka

För Norges Turistförening är det viktigt att alla människor kan ta del av utbudet. På ut.no finns förslag på vandringsleder och inspiration för att upptäcka den vackra norska naturen. För att säkerställa att webbplatsen uppfyller den norska diskrimineringslagens krav på tillgänglighet har Funka fått i uppdrag att granska och ge stöd.

Att vara hela Norges utgångspunkt för planering av att ”gå på tur” ställer höga krav på tillgänglighet, säger Marlen Knoph, projektledare för digitala kanaler på Turistföreningen. Samarbetet med Funka spelar en central roll för att ut.no ska kunna vara en digital service för allas friluftsliv.

Rätten till likvärdigt friluftsliv, nöjesresor och turistattraktioner är en viktig del av tillgänglighet som ofta hamnar i skuggan av lagar och regler på områden som kan uppfattas som ”viktigare”. Men människor behöver som bekant inte enbart mat på bordet, utbildning och arbete. FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning omfattar också rätten till en aktiv fritid, i Artikel 30 behandlas bland annat rättigheter att delta i kulturlivet, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.

När Funka genomför en granskning av tillgänglighet på webben får kunden inte enbart en detaljerad genomgång av samtliga krav med en beskrivning av de brister och förbättringsmöjligheter vi hittar. Rapporten innehåller även tydliga exempel, bilder, beskrivningar förslag på lösningar.

Funka tackar för gott samarbete och önskar Turistföreningen lycka till med sitt ambitiösa arbete med inkludering – och god tur!

Om UT.no
UT.noär en tjänst som drivs av Den Norske Turistforening, i samarbete med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund och Kartverket.