Norsk designbyrå valde Funkas pdf-utbildning

Den norska designbyrån Melkeveien designkontor har kunder som ställer krav på att pdf-filer är tillgängliga, vilket krävs enligt norsk lagstiftning. Därför har de anlitat Funka för att genomföra en utbildning i tillgängliga pdf-filer.

En tillgänglig pdf-fil är lika tillgänglig som en tillgänglig HTML-sida, men små fel under produktionen av en pdf-fil kan leda till mycket allvarliga problem för användaren. Det är därför viktigt att pdf-filen skapas på ett korrekt sätt, med verktyg som säkrar tillgänglighet.

Designbyrån Melkeveien är mycket nöjda med den pdf-utbildning som Funka har genomfört för oss. Funka har bidragit med värdefull insikt i problematiken och har gett oss rutiner för hur vi kan leverera bra och fungerande pdf-filer.

I den norska lagen om webbtillgänglighet, precis som i det kommande Europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet, måste pdf-dokument som publiceras på en webbplats vara tillgängliga. I Norge omfattas även privat sektor av kraven, medan EU-ländernas regelverk endast gäller för offentlig sektor.

Kort om Melkeveien

Melkeveien har många års erfarenhet och bred kompetens inom grafisk design. Förutom designstrategi, grafisk analys och projektledning, är typiska projekt de arbetar med: visuell identitet, exponeringskonstruktion (utställningsdesign vid konferenser), redaktionell design, illustration och design av logotyper, böcker, skivomslag, samt typsnitt.

Funka tackar för förtroendet och önskar Melkeveien lycka till i arbetet med att skapa tillgängliga pdf-filer.

Melkeveiens webbplats, öppnas i nytt fönster

Funkas utbildning: Tillgängliga pdf-filer

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)