SJ valde Funka som samarbetspartner i projektet Internet Ombord

Tre frågor till Mattias Reintz, Projektledare & Lösningsarkitekt, SJ Infotainment och SJ Mobilanpassning Internet Ombord.

Fyra gånger fler använder internet ombord på tågen nu, samtidigt som antalet supportärenden har minskat – hur är det möjligt?

- Vi har infört fritt internet för alla, och samtliga tåg har uppgraderats med snabbare Internetuppkoppling. Dessutom har vi skapat en tjänst som samspelar väl med teknik och hårdvara och som fungerar bra på samtliga enheter (mobiler, surfplattor och laptop) och som är enkelt att använda för alla. Tillgänglig för alla!

Varför valde ni att jobba med Funka i projektet med Internet Ombord?

- Funka har tidigare hjälp oss att genomlysa befintliga tjänster som möter kund och har också därför blivit det naturliga valet av samarbetspartner i våra utvecklingsprojekt.

Vad har varit den största utmaningen med att göra Internet Ombord tillgängligt?

- Att sätta rätt ambitionsnivå på tillgängligheten, dvs. att låta de tekniska förutsättningarna och möjligheterna samspela så bra och effektivt som möjligt med tillgänglighetskraven. Att uppnå en hög nivå av tillgänglighet är inte alltid svart på vitt, utan ofta ett givande och tagande mot de tekniska förutsättningarna.