Statens fastighetsverk ökar kompetensen inom tillgänglighetsområdet

Uppdraget har inneburit att Funka skrivit regelverk, arbetat med policyfrågor, utbildat och givit löpande konsultation vid produktion av ny webbplats. Vi har även arbetat med informationstillgänglighet i ett bredare perspektiv.

En stor fördel med Funkas skräddarsydda utbildning är att nivån anpassas efter deltagarnas tidigare kunskap. Det gör att man får ut mer av utbildningen, dialogen blir bättre och man slipper höra sådant man redan vet. Den andra stora fördelen är att utbildningen utgår från den egna verksamheten. Vi hade alla möjligheter att direkt ställa specifika frågor som rörde vår webbplats och vi kunde dessutom diskutera olika frågor med varandra under dagen. Det gjorde att vårt interna arbete med att förbättra webbplatsen startade redan under utbildningen. Vi kunde också i lugn och ro gå igenom och ställa frågor kring den dokumentation som delades ut, vilket ledde till att vi nu hittar bra i dokumentationen och kan använda den i vårt fortsatta arbete. säger Sofia Meurk, Statens fastighetsverk.