Statens Konstråd arbetar med att göra konsten tillgänglig för alla

Statens konstråds övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Funka har intervjuat Lamin Björn Kivelä, webb- och bildredaktör på Statens konstråd med anledning av att Statens Konstråd låtit göra en tillgänglighetsanalys av webbplatsen.

Varför har ni valt att genomföra en analys?

- I början av december 2009 när vi träffade Funka hade vår nya sajt varit på plats i lite över ett år. Då vi tillsammans med webbyrån Bysted i Malmö hela tiden utvecklar webbplatsen i steg var det dags att se hur väl den nya webben tekniskt och innehållsmässigt levde upp till de krav vi ställt på användbarhet. Samtidigt ville vi titta på den gamla webben retrospektivt för att få mätbara resultat på om vi lyckats förbättra tillgängligheten.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet i analysen?

- Analysen blev ett kvitto på att webbyrån levererat vad det gäller tillgänglighet och att vi nu hade ett CMS som fungerar bra att bygga vidare på. I samband med tillgänglighetsanalysen hade vi också möten med Andreas Cederbom, som utförde analysen på Funka. Då fick vi upp ögonen för fler förbättringar vi kunde göra med enkla medel, som till exempel att använda en tal-tjänst som kan läsa upp innehållet för användaren.