Statens Kulturråd har låtit Funka genomföra en granskning av webbplatsen

Klara Sjöström, webbredaktör på Statens Kulturråd, berätta varför myndigheten valt att granska webbplatsen?

- Det var dags för en kontroll av den tekniska plattformen liksom för en pedagogisk genomgång. Redan när sajten lanserades för ungefär två år sedan planerades en tillgänglighetsrevision efter ett par år. Vi vill jobba kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten både tekniskt, pedagogiskt och redaktionellt.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet i analysen?

- Vi fick bekräftat att den tekniska grunden håller god standard. Vi fick också värdefulla tips om strukturella och pedagogiska förbättringar.

Hur arbetar ni praktiskt med att öka tillgängligheten?

- Vi följer råden från Funka och ska arbeta om vissa delar i sajten. Dessutom ska vi utbilda medarbetarna i att göra tillgängligare pdf-dokument. Det var vi inte bra på visade granskningen. Vi har börjat webbsända våra öppna kulturpolitiska seminarier så att de kan följas av fler, dels geografiskt och dels som ytterligare en presentationsform. Vi kompletterar med skrivna referat för att ge olika möjligheter att ta till sig innehållet. Vi planerar att översätta mer till teckenspråk och lätt svenska.