Statens Pensionsverk har valt att göra årliga granskningar av webbplatsens tillgänglighet

Statens tjänstepensionsverk har valt att låta Funka genomföra årliga granskningar av webbplatsen för att säkerställa tillgängligheten. Patricia Knutsson, webbansvarig kommunikatör på Statens tjänstepensionsverk berättar varför de arbetar med tillgängligheten och hur de gör praktiskt.

- Tillgänglighet är en viktig fråga för oss. Som myndighet kan vi inte stänga ute delar av allmänheten från att ta del av informationen på vår webbplats. Pensionsfrågorna rör väldigt många och det är viktigt att våra besökare förstår och kan ta till sig informationen. Därför har vi stort fokus på tillgänglighet i allt vårt arbete, både när det gäller den tekniska utvecklingen och utvecklingen av innehållet på vår webbplats. Pensioner är ett komplicerat område och därför arbetar vi löpande utifrån användarens perspektiv. Språket ska vara enkelt och vi försöker använda samma begrepp som övriga aktörer i branschen för att göra det så enkelt som möjligt för besökaren.

Hur arbetar ni praktiskt med att öka tillgängligheten?

- Vi följer upp tillgängligheten på vår webbplats löpande, bland annat genom att låta Funka genomföra revision av webbplatsen en gång per år. På så sätt får vi ett bra underlag för vad som behöver förbättras och det använder vi sen i arbetet med webbplatsen. Vi utvärderar också webbplatsen varje år med användarna för att på så sätt få ytterligare information om vad som kan bli bättre. Besökarens upplevelse är ju också en del av tillgängligheten. I vardagen använder vi oss olika verktyg för att säkerställa att det vi publicerar är tillgängligt.