Stockholms Konserthus arbete med tillgänglighet har lett till certifiering

Lotta Bjelkeborn, marknadschef på Stockholms Konserthus berättar om Konserthusets målinriktade arbete med att göra deras webbplats tillgänglig för så många som möjligt. Detta tillgänglighetsarbete har i sin tur lett till att Stockholms Konserthus webbplats är den första certifierade kulturwebben. Det innebär att Funka garanterar att webbplatsen uppfyller höga tillgänglighetskrav och möjliggör för alla besökare att ta del av utbudet.

- Vi visste redan från början att vi ville göra den nya webbplatsen så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. Webbplatsen byggdes alltså med Funka som en samarbetspartner redan på idéstadiet. Varför? Stockholms Konserthus har som målsättning att vara en mötesplats med musiken i centrum för alla invånare i Stockholms län. Verksamheten bedrivs av Stockholms Konserthusstiftelse, vars huvudfinansiär är Stockholms läns landsting. Hemsidan är en av våra centrala kommunikationskanaler. Självklart vill vi att den skall vara tydlig och tillgänglig på alla sätt!

Hur arbetar ni praktiskt med att öka tillgängligheten?

- Hela webbplatsen är byggd med tillgänglighetsaspekter i åtanke. Vi gjorde en helt ny lösning för den nya sajten, både tekniskt och idémässigt. Vi har försökt att i varje del ha användarens behov i centrum. Det har varit mycket intressant och lärorikt att hitta nya sätt att presentera vårt utbud inom tydliga strukturer.

- Vårt art arbete har lett till att Konserthuset är den första certifierade kulturwebben. Vi är mycket stolta över detta! Det har varit en hel del detaljer att genomföra för att nå hela vägen fram och nu gäller det för oss att hålla kvar den höga nivån. Vi har ett redaktionellt sätt att arbeta kring hemsidan och är fem personer som administrerar hemsidans olika delar. Samtliga har gått en grundläggande utbildning hos Funka, men den bästa skolan har varit själva genomförandet: många moment har bollats fram och tillbaka tills det blivit rätt.