Stockholms stad utvecklar sin webb genom användartester

Stockholms stad utvecklar nu sin webbplats stockholm.se. för att kunna göra det enklare att använda kommunens serviceutbud. I detta arbete tar de hjälp av Funka för användartester, för att tidigt i utvecklingsarbetet få en indikation på hur tillgänglig webbplatsen är.

Stockholms stad är nu mitt uppe i ett stort utvecklingsarbete. Den tekniska plattformen för stockholm.se hade kommit att bli föråldrad, så det var hög tid att byta ut den, för att kunna utveckla all önskvärd funktionalitet på webbplatsen. Då passar man även på att göra förbättringar för användarna, så att allt ska fungera smidigare och upplevas som effektivt och användarvänligt.

Vi ville säkerställa hög kvalitet i tillgänglighetsanpassning. Vi vill vara på rätt sida av var vi behöver vara, med bred marginal. Det gäller att få korn på svagheter redan tidigt i utvecklingen och få en snabb indikation på hur tillgänglig vår webbplats är. Därför är det praktiskt att vända sig till Funka, som har ett mycket tydligt koncept kring användartester, säger Jan Svensson, webbstrateg på Stockholms stad.

Det är viktigt att presentera serviceutbudet så att alla medborgare kan hitta och ta del av det. Användarresan, dvs en användares alla olika interaktioner när personen använder eller tar del av en tjänst, behöver designas så att den upplevs som så smidig som möjligt. Resan startar ofta på Google. Därför är det viktigt att arbeta med sökmotoroptimering, att användaren hittar dit den vill. Men även när man hittat rätt, ska man kunna fortsätta resan så lättvindigt som möjligt baserat på den information som ges.

Ett sätt att uppnå detta är att arbeta med så kallade ämnesingångar, där innehållet på webbplatsen struktureras utifrån kopplingen till stadens serviceutbud. Via dem ska invånarna överskådligt kunna se hur man söker plats i förskola och skola, får svar på parkeringsfrågor eller hittar kontaktuppgifter och allt annat som ingår i stadens service. Men på den nya webbplatsen byggs också parallellt temaingångar där invånarna kan inspireras att göra och upptäcka saker och ta tillvara på det staden erbjuder. Det kan exempelvis vara att visa stadens alla cykelbanor och var man hittar cykelpumpar i en överskådlig kartlösning.

Under våren testas ämnesingången ”Förskola”. Med ny design och innehållsstruktur ska användarna ges bättre förutsättningar att välja förskola eller få svar på sina frågor. Generellt på webbplatsen vill man göra det enklare att använda serviceutbudet.

Förskola och pedagogisk omsorg är en informationstung men tydligt avgränsad ämnesingång. Det blir ett bra case som vi kan dra bra lärdomar av för den fortsatta utvecklingen av resten av stockholm.se. I användartesterna jobbar vi med en betaversion. Det är ett avgränsat utsnitt av webben där vi särskilt ville undersöka interaktionsdesignen och innehållstrukturer. Förändringarna är rätt stora och därför passar betaformatet bra för att göra detta. Genom att testa en ny innehållsstruktur och interaktionsdesign direkt på riktiga användare, kan vi få en uppfattning om vi är på rätt spår, menar Jan Svensson.

I användartesterna ligger fokus på tydlig vägledning, ordval, ”helikopter-perspektiv”, interaktionsdesign, fungerande innehållsstruktur, och att hitta eventuella svagheter. Både webbplats och mobil version undersöks i testerna.

Vi testar den del av den nya webbplatsen som handlar om allt som rör förskola och pedagogisk omsorg. Det är väldigt spännande att bygga scenarion kopplat till den delen och testa med olika användare, exempelvis småbarnsföräldrar. Det är också bra att titta på en del i taget innan man för in konceptet på hela webbplatsen. Vi har fått väldigt spännande insikter i testerna som vi tror kommer vara väldigt givande i den fortsatta utvecklingen, säger Josefin Wessman, tillgänglighets- och användbarhetsexpert på Funka.

Stockholms stad har även valt att ha en blogg på sin webbplats där man kan följa det pågående utvecklingsarbetet. Där delar utvecklingsteamet med sig om var de står i olika utvecklingsfaser, sina tankegångar och erfarenheter och uppmanar till dialog om webbutveckling med andra som arbetar med webbplatser och digitala kanaler, och förstås en intresserad allmänhet.

En stor utmaning framöver är det faktum att vi står inför en ny lagstiftning, självfallet kommer det att krävas mycket arbete för att följa den. Men vi har även andra utvecklingsresor framför oss. Visst har vi många viktiga yttre krav på oss, men det måste alltid vara användarnas behov som står i fokus. Vi behöver få upp prioritet för webben som en viktig kanal för att nå invånarna och ge dem möjlighet att påverka. Och bakom kulisserna så behöver vi skapa mätbarhet. Vi jobbar idag med med KPIer, mätplaner och utvecklingsrapporter, för att därigenom få korn på förbättringsområden, säger Jan Svensson, webbstrateg.

Första testversionen av Stockholms stads nya webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsbloggen, öppnas i nytt fönster

Funkas användartester

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)