Stockholms stadsbibliotek har låtit Funka analysera tillgängligheten på webbplatsen

Stockholms stadsbibliotek har gett Funka i uppdrag att genomföra en analys av webbplatsens tillgänglighet. Marie Palmqvist är systemansvarig på Stockholms stadsbibliotek och säger syftet är att få en ”temperaturmätare" på hur webbplatsen ligger till.

Vi har haft sajten i drift sedan februari 2009 och kombinationen av en tillgänglighetsrevision, synpunkter som inkommit från webbplatsens besökare och bibliotekets personal ligger till grund för det strategiska utvecklingsarbetet. Tillgänglighetsfrågor står högt på dagordningen och analysen har gett oss en extra skjuts i arbetet.
Resultatet av analysen har tjänat som underlag för prioriteringar och delar av analysresultatet har omvandlas till en åtgärdsplan, inte minst vad gäller det språkliga och redaktionella innehållet. Som alltid är det en fråga om prioritering av resurser. Inte minst har rapporten hjälpt oss att belysa och klarlägga sådant vi på förhand kände till att vi behöver åtgärda men där vår kompetens inom området inte riktigt räckt till.