Tillgängligare webb för Kristinehamns kommun genom användartester

Kristinehamns kommun har nyligen lanserat en ny webbplats. Som ett led i utvecklingsprocessen valde de att samarbeta med Funka för användartester.

Den förra webbplatsen var hela 8 år gammal, så det var hög tid att byta ut den. En upphandling gjordes under våren 2017. Innan dess gjordes ett gediget förarbete, med en blandning av rekommendationer från SKL och Funkas Funkabodastruktur. En översyn av behoven hos webbens besökare gjordes, vilka sidor hade haft flest besök? Dessutom gjordes omvärldsbevakning genom att undersöka resultaten från olika utmärkelser för kommunala webbplatser. Vilka andra kommuner har lyckats bra, och hur har de gått tillväga när det gäller strukturval och designval?

Utifrån den sammanvägda informationen valdes Funka för användartester. Förutom de testerna gjordes även lokala tester då man bjöd in kommuninvånare. De bägge testomgångarna kompletterade varandra väl, då det dels kan vara betryggande att arbeta med en oberoende partner, men även att en del av testpersonerna inte har någon koppling till kommunen och därmed upplever webben för första gången.

Användartesterna fungerade väldigt smidigt. De gav mer än vad vi förväntat oss, och det ger en stor trygghet nu när vi lanserat webben. Vi har ordentligt på fötterna. Vi anade att förändringar borde göras på några områden, och detta bekräftades efter testerna. Det gav oss en större förståelse för vad det var som borde förbättras, inte bara ha en diffus känsla av att det var rörigt. Det blev lättare att sätta fingret på något konkret, säger Torunn Öhberg, kommunikatör på Kristinehamns kommun.

Användarna hade bland annat synpunkter på kontraståtergivningen, som behövde stärkas. Något annat som märktes tydligt var hur stor betydelse rubriksättningen har för navigationen. Den generelle användaren lägger sällan någon energi på att läsa mer på djupet i skedet när den ska leta sig fram. Därför är det mycket viktigt att använda sig av pedagogiska och informativa rubriker för att inte leda besökaren i fel riktning.

Vi fick mycket bra tips på struktur- och innehållsändringar, varför något är dåligt, och förslag till åtgärder, menar Torunn Öhberg. Det har gjort mer nytta för användarna än väntat. Nu arbetar vi vidare för att förbättra kristinehamn.se än mer. Vi har många planer! Bland annat har vi ett antal funktioner som vi vill vidareutveckla. Härnäst står vi inför en verifiering av webbplatsen, och sedan ser vi över den framtida förvaltningen.

En stor satsning är en ”Tillståndsguide” där invånarna kommer att få en bättre överblick över hur man gör för att söka olika tillstånd som kan behövas, både för näringsidkare och privatpersoner. Det kan röra sig om till exempel bygglov eller parkeringstillstånd. Genom en stegvis onlineguide kommer besökarna att få hjälp med vad man behöver veta kring kostnader, villkor och hur man gör för att ansöka, samt i många fall även kunna genomföra sin ansökan via webbplatsen.

När lanseringen gjordes var webben väl genomgången, men då webbplatsen består av ett par tusen sidor slinker alltid någon felaktighet förbi korrektur. Kristinehamns kommun bjöd därför in webbesökarna till tävlingen ”Finn 5 fel”, för att fånga upp synpunkter och snabbt kunna korrigera. Det tog udden av eventuell kritik då alla fått chansen att påverka.

Den stora utmaningen när det gäller tillgänglighet på webben är de fall där webbplatsen fungerar som ”skyltfönster” för andra system, till exempel synpunktshantering eller inhämtning av protokoll. Jag upplever att vi har ganska bra koll på att bygga webbplatsen tillgänglig i stort, men svårigheter uppstår när vi behöver hämta in information från system där det kanske inte är kravställt från början att det ska vara tillgängligt. Där har vi tyvärr fått göra en del anpassningar som vi vet inte är 100% lyckade, och det är något vi kommer att behöva arbeta med framöver, säger Torunn Öhberg.

Funkas användartest

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)