UHR väljer Funka för att höja kompetensen inom tillgänglighet

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en relativt ny myndighet som bildades 2013 genom en sammanslagning av flera myndigheter. Samma år gjorde Funka en större analys av offentliga myndigheters webbplatser på uppdrag av Näringsdepartementet. Antagning.se, som är en av UHRs webbplatser, ingick i konsekvensanalysen.

Vi vände oss till Funka för att de gjort ett bra arbete med att granska våra webbplatser, berättar Marleen Whiteley, engelsk kommunikationsansvarig på UHR. Dessutom kände de till vår verksamhet och hade kunskap om våra webbplatser sedan innan.

I januari 2013 slogs Internationella programkontoret, Högskoleverket och Verket för högskoleservice ihop och blev Universitets- och högskolerådet, UHR. Hopslagningen innebar att flera olika webbplatser, arbetssätt och strategier skulle samordnas. I ungefär samma veva utförde Funka en stor konsekvensanalys för att ge Näringsdepartementet stöd inför omröstningen i EU-parlamentet kring EUs förslag till direktiv för webbtillgänglighet. Antagning.se, ingick i undersökningen.

Antagning.se fick dåligt betyg och det blev mycket diskussioner internt om hur vi skulle gå vidare, fortsätter Marleen Whiteley. Vi bestämde oss för att börja med en introduktionskurs för de webbredaktörer som arbetar med just Antagning.se och den internationella motsvarigheten Universityadmissions.se. Det visade sig finnas ett behov av ökad kunskap generellt inom myndigheten och många av de andra kommunikatörerna på UHR valde att också gå utbildningen.

UHRs val att köpa en introduktionsutbildning ska säkerställa att alla kommunikatörer har en grundnivå i tillgänglighet. Utbildningen gav också tillfälle för kommunikatörerna att diskutera behov och samordning framåt.

Den mänskliga faktorn är minst 50 % av en lyckad satsning på tillgänglighet, menar Susanna Laurin som höll utbildningen för UHR. Speciellt när man har många webbplatser att hålla reda på är det viktigt att redaktörerna har en gemensam syn och ambitionsnivå. En introduktionsutbildning som utgår från de egna miljöerna kan vara en bra start på det arbetet.
Det som var bäst med kursen var exempel från våra egna webbplatser där vi tittade på vad vi kan göra bättre, berättar Marleen Whiteley vidare. På vissa områden har vi tänkt fel tidigare och fick nu konkreta förslag på hur vi kan göra det mer tillgängligt – superbra!

Webben utvecklas hela tiden och samtidigt ökar kraven på tillgänglighet i samhället. För att bibehålla en hög nivå av tillgänglighet är det viktigt att fortsätta utbilda personalen.

Vårt fokus just nu är att bestämma hur vi ska samordna arbetet med tillgänglighet på myndigheten, avslutar Marleen Whiteley. Det jag vet just nu är att vi på enheten som arbetar med Antagning.se och Universityadmissions.se kommer att fördjupa oss i ämnet tillgänglighet genom att gå en fortsättningskurs.