Uloba väljer Funka

Tre frågor till Tom Losnedahl, IT-chef hos Uloba i Norge. Uloba är en ideell organisation inom Independent Living-rörelsen som arbetar med brukarstyrd personlig assistans.

Ni har anlitat Funka för att kvalitetssäkra tillgängligheten i era olika webb- och IT-lösningar, både nya och befintliga. Berätta mer!

- Tillgänglighet är i allmänhet mycket viktigt för Uloba eftersom vårt politiska uppdrag är att arbeta mot diskriminering av människor med funktionsnedsättning, både i den fysiska och digitala världen. Det skulle vara otänkbart för Uloba utveckla system som inte var tillgängliga.

- Det mest centrala i Ulobas pågående IT-arbete är vårt egenutvecklade system för digitala arbetsplaner och vårt nya Sharepoint-baserade intranät samt upphandling av nya molnbaserade IT-tjänster.

Varför bestämde ni er för att låta en av Funkas konsulter att sitta hos er en dag i veckan?

- För att säkra att pågående vidareutveckling av vårt egenutvecklade system för digital planering och tidsredovisning är optimalt tillgänglig (mål WCAG AAA) och för att säkerställa att intranätet blir 100 % tillgängligt samt att ha en kompetent resurs när vi utvärderar nya molnbaserade IT-tjänster.

- Då och då genomför vi också utbildnings av interna resurser med Funkas konsult som lärare. Vi använder också konsultens kompetens och erfarenhet inom utveckling och förbättring av pedagogiskt smarta användargränssnitt (några relaterade till tillgänglighet, andra inte).

Hur tar nu vara på kunskapen om tillgänglighet internt?

- Utvecklarn lär sig genom praktiskt samarbete med Funkas duktiga tillgänglighetskonsulter. Vi genomför också sporadisk vidareutbildning av interna resurser med Funkas konsult som lärare. Vi har också utbildat flera medarbetare i tillgängliga IT-lösningar. Flera inhyrda konsulter från vår leverantör, Bouvet, har också fått ta del av tillgänglighetskunskapen, och genom ett strategiskt samarbete säkrar vi att dessa konsulter används i ett långsiktigt perspektiv.