UMO fokuserar på tillgänglighet 2012

UMO har valt Funka som leverantör gällande granskning av tillgängligheten på webbplatsen umo.se. Granskningen genomfördes under januari 2012.

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med umo.se är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.

Det är viktigt för oss att vår webbplats är tillgänglig så att alla kan tillgodogöra sig informationen. Vi har olika fokusområden varje år och 2012 satsar vi extra mycket på tillgänglighet. Umo.se har funnits i 3,5 år och det känns bra att vi nu fått en rejäl genomlysning av vår webbplats så att vi kan göra den ännu bättre och mer tillgänglig, säger Cecilia Birgerson Nordling på UMO.

Funkas analysmodell bygger på W3C's riktlinjer i kombination med lång erfarenhet av flera tusen analyserade webbplatser. Allt som Funka rekommenderar är testat i verkligheten med olika användargrupper, med och utan hjälpmedel. Funkas granskning hos UMO har resulterat i en rapport som inkluderar lösningsförslag samt förslag på hur åtgärderna bör prioriteras.