Ungdomsstyrelsen valde eye tracking för att göra användartester

Tre frågor till Linn Elgstrand, webmaster, Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen valde Funka för att genomföra användartester med eye tracking, kan du berätta lite om bakgrunden?

- Vi hade precis lanserat en ny webbplats och ville testa den på personer ur vår målgrupp: Hur den nya strukturen och den nya designen funkar, om vi missat nåt och hur kunde vi göra webbplatsen ännu bättre.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet av användartesterna?

- Eye tracking-testerna visade vad som fungerar bra och hur användarna agerade när de hade svårt att lösa uppgifterna i testet. Det har i sin tur gett oss ett verktyg i vårt pågående utvecklingsarbete. Det var intressant att se hur användarna löste olika uppgifter.

Kan du ge något konkret exempel?

- Vi testade att placera undermenyerna på ett (för webben) okonventionellt sätt. Eye tracking testerna visade att användarna hade vissa problem med det vilket gjorde att vi ändrade placeringen av dem.

- Användartesterna har även hjälpt oss att identifiera problem med placering av länkar och innehåll så att vi till exempel kunnat komplettera med fler länkar eller rent av flyttat på innehåll.