Unionen valde Funka för att revidera sin webbplats

Funka har genomfört en tillgänglighetsrevision av unionen.se

Varför valde ni att låta revidera er webbplats ur ett tillgänglighetsperspektiv?

- Tillgänglighet är en förutsättning för en webbplats som unionen.se, som ska erbjuda service, råd och stöd åt över 500 000 medlemmar, säger Marika Sigvardsson, utvecklingsansvarig för unionen.se. Vi insåg att vi behövde få en överblick, ta ett ordentligt grepp med en grundlig genomgång som bas att arbeta vidare med i det löpande arbetet med webbplatsen.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet av analysen och vad händer nu?

- Funka har gjort en väldigt bra genomgång, en omfattande rapport med pedagogiskt upplägg som känns vettigt att arbeta vidare med. Indelningen i teknik, pedagogik och språk underlättar också vårt arbete, då det ofta är olika personer som jobbar med de olika delarna.

- Vår plan nu är att helt enkelt beta av rapporten från revisionen och åtgärda det som inte är bra. En del av arbetet med att förbättra språket har påbörjats under sommaren och nu till hösten kommer vi att fylla på vår ”backlogg” med åtgärder när det gäller teknik och pedagogik. Här är revisionens resultat ett väldigt bra stöd när vi ska prioritera vad som ska åtgärdas först.

Hur arbetar ni praktiskt med att öka tillgängligheten?

- Ambitionen är att alla som jobbar med webbplatsen ska ha en ”inbyggd checklista” för tillgänglighet. Det ska inte vara något vi jobbar med ibland, utan hela tiden i det löpande arbetet med vår webbplats. Vi försöker titta på det vi gör på unionen.se utifrån ett nyttoperspektiv, oavsett om det gäller tekniska lösningar, design eller språk. Det finns inget värde i sig att implementera en ny, cool teknisk lösning eller design, utan det viktigaste är att det ska fungera för så många som möjligt. Men om den nya coola tekniska lösningen är till hjälp för att webbplatsen ska fungera för fler, då är vi på.

- I det dagliga arbetet för en tillgänglig webbplats tror jag också att en framgångsfaktor är att vara så konkret som möjligt och jobba aktivt med checklistor, lathundar och återkommande användningstester.