Värnamo kommun tog viktiga steg mot en tillgänglig webbplats

Inför att Webbtillgänglighetsdirektivet skulle träda i kraft tidigare i höst såg Värnamo kommun ett behov att se över tillgängligheten hos sina dokument, och anlitade då Funka.

Som medlemmar i Funkas kommunnätverk och med hög medvetenhet om vad Funka erbjuder, var det naturligt för Värnamo kommun att välja Funka som leverantör för granskning av Worddokumentmallar.

Vi känner att det är oerhört viktigt att webben är tillgänglig, ett viktigt steg mot det är tillgängliga dokument. Vårt mål är att vara inkluderande vilket innebär att det vi publicerar ska vara tillgängligt för alla. Är vi inte det så stänger vi ute en del av vår målgrupp, menar Atena Ahmadi, webbansvarig på Värnamo kommun.
Bra Wordmallar gör det lättare för redaktörerna att ta fram tillgängliga dokument. Genom att göra det enkelt att använda formatmallar för rubriker, listor och liknande blir tillgängligheten bättre och dokumenten får ett konsekvent, enhetligt utseende för hela organisationen. I kombination med bra och tydliga riktlinjer för redaktörerna är det ett viktigt steg i arbetet mot tillgängliga dokument, säger Danne Borell, kvalitetssäkrare och utbildare på Funka.

Arbetet fortsätter nu med att i första hand se till att allt nytt material skapas i de nya mallarna som tagits fram i och med Funkas granskning. Sedan byts även allt gammalt material successivt ut.

Tillgänglighet är ju något som vi behöver arbeta med hela tiden, eftersom vi skapar nytt material dagligen, i olika former. En stor utmaning nu är att sprida kunskapen om tillgänglighet och vad det innebär, till alla inom vår organisation som producerar något för webben, säger Atena Ahmadi.

Funkas analyser och granskningar

Granskning mot lagkrav

Funkas kommunnätverk