Vaxholms stad bygger tillgänglig webbplats med hjälp av Funka

För att säkerställa en tillgänglig webbplats tog Vaxholms Stad expertishjälp av Funka redan inför upphandlingen av sitt webbutvecklingsprojekt, och därefter både som stöd i det fortsatta arbetet och med specifika delar.

Stefan Johansson från Funka har varit en fantastisk resurs som projektledare. Klok, trygg och väldigt kunnig. Vi är jättenöjda! berättar Ylva Rasch, Informatör på Vaxholm Stad.

För att kommunen tidigt skulle kunna ställa rätt krav på webbutvecklingsleverantören tog man in Funka redan inför upphandlingen. Då arbetet med tillgänglighet hela tiden varit i fokus har Funka även anlitats under samtliga andra skeden av webbprojektet. Bland annat har Funka väglett Vaxholms Stad genom att både fungera som projektledare och ge stöd under utvecklingen.

Funka gick även in och formgav webbplatsen baserat på Vaxholms stads nya grafiska profil. Uppdraget var att ta fram enkel och lättnavigerad webbplats med Vaxholms profilfärger som en röd tråd i designen.

Vaxholms Stads webbplats erbjuder idag uppläsningstjänsten Talande Webb för att personer med lässvårigheter, eller med svenska som andraspråk, lika bra som andra ska kunna ta till sig kommunens information.