Vi är stolta och glada över att Samtrans väljer Funka!

Samtrans erbjuder resor till och från skola, färdtjänst, sjukresor och liknande resetjänster för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att tillgänglighet är en grundläggande och viktig del av verksamheten.

Under våren 2019 påbörjade Samtrans arbetet med att utveckla ett nytt avancerat bokningssystem. Det fanns ett utvecklingsteam på plats, men varken UX Designer eller Visual designer. Eftersom ett mål i projektet var att skapa ett användarvänligt och tillgängligt system var Funka en naturlig partner.

I alla våra samarbeten är det viktigt att leverantörerna förstår vårt syfte i samhället. Funka förstod snabbt vårt syfte, men också våra kunders behov. Det kommer att ge oss ett bokningssystem som blir unikt i branschen. Det skall vara lätt att göra rätt, säger Eric Steijer, marknadschef på Samtrans.

I det här uppdraget har Linus Ersson och Frida Westholm arbetat med att intervjua användare, framtagande av prototyper och design tillsammans med kundens utvecklare. Lars Samuelsson har även utbildat Samtrans utvecklingsteam i hur man kodar tillgängligt.

Jag är glad över att Samtrans förstår vikten av tillgänglig design, säger Frida Westholm, Visual  Designer på Funka. Det har varit så roligt att ta fram den här designen med tanke på hur många som kommer att använda bokningssystemet. Vi har verkligen haft användarperspektivet i centrum och fokuserat på att bokningssystemet ska vara enkelt och smidigt att arbeta i.

Uppdraget fortsätter under hösten och systemet beräknas lanseras våren 2020. Målgrupper för systemet är skolor och administrativ personal på kommuner.

Samtrans syfte lyder ”Vi bidrar till ett inkluderande samhälle”. Den typen av ambition och målsättning vill Funka gärna vara med och bidra till. Vi ser fram emot fortsatt inspirerande samarbete.

Om Samtrans
Samtrans genomför årligen ca 2 miljoner personresor. Bolaget har 850 medarbetare, 175 anslutna åkerier och 750 fordon varav ca 500 är specialfordon.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)