Medarbetare

Vi som jobbar på Funka har olika bakgrund, utbildning och roller. Det som håller oss samman är vår vilja att förändra världen. Vi är nyfikna och försöker lära oss av allt vi stöter på. Ställ gärna frågor till oss om stort och smått inom området tillgänglighet, vi försöker besvara alla frågor vi får!

Försäljning

Analys

Utveckling

Forskning

Ekonomi och administration

Marknad och kommunikation

  • Karin Lundberg

    Kommunikatör Karin planerar och ansvarar för Funkas digitala nyhetsbrev och publicering av nyheter på webben och i sociala medier. Hon skriver, språkgranskar, redigerar och översätter texter. Dessutom arbetar Karin med spridning av resultat från de forskningsprojekt Funka deltar i.
  • Susanna Laurin

    VD Susanna ansvarar för Funkas verksamhet på alla marknader och jobbar även med affärsutveckling, standardisering och policyfrågor. Hon håller gärna föredrag och skriver debattinlägg.
  • Stefan Pelc

    Webbredaktör, skribent, bildredaktör och utbildare Stefan ansvarar för att text och bild fungerar som det är tänkt på Funkas webbplats, Funkas nyhetsbrev och i andra utskick. Dessutom utbildar han vad gäller tillgänglighet i byggd miljö.