Erik Lanne

Titel: Forskningskoordinator och kommunikatör

Det jag gör på Funka

Jag är forskningskoordinator och kommunikatör med partnerskapsansvar. Jag ser till att vi har goda relationer med funktionshinderorganisationer, universitet och andra partners. Jag ansöker om finansiering för forskningsprojekt och sprider resultaten från projekten online och via föreläsningar.

Min drivkraft på jobbet

Min styrka ligger i det uttrycksfulla, att förmedla ett budskap på ett intresseväckande sätt. Vidare uppskattar jag direktkontakt med berörda målgrupper och att se hur forskningsprojekten gör skillnad för den enskilde.

Tidigare jobb

Jag har jobbat de senaste åren på statlig myndighet, där jag arbetat med kommunikationsinsatser och bidragshandläggning inom utbytesprogrammet Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Jag har även mångårig erfarenhet från turism-branschen. Min studiemässiga bakgrund är inom statsvetenskap, språk och interkulturell kommunikation. Mitt första jobb var som personlig assistent, en roll som berikade mig mycket och gav nyttiga lärdomar.

Personligt

Jag har ett stort idrottsintresse, fotboll upptar mycket av min tid både som utövare och åskådare. Jag har tidigare bott utomlands och talar fyra språk flytande. Reser gärna när jag får chansen.