Det jag gör på Funka

Jag är i grunden en system- och webbutvecklare men arbetar idag som Kvalitetschef på Funka.

Min drivkraft på jobbet

Jag gillar utmaningen att visa hur avancerad design går att göra tillgänglig och mer användbar för alla. Värnar om att använda standarder för att på så sätt få ett gemensamt språk som gynnar teknikutvecklingen.

Tidigare jobb

Innan jag började med arbetet på Funka skaffade jag mig flera års erfarenhet som webbutvecklare på Market Makers Technology. På MMT kretsade en stor del av arbetstiden kring utvecklingen av Stockholmsbörsens och Oslo börs interaktiva onlineutbildningar för aktier och derivat. Har även deltagit i utvecklingen av ett av Sveriges första tillgänglighetsprojekt på webben, portalen Funka.Nu, vilken utvecklades på uppdrag åt handikapp.se. Jag har också tidigare tillbringat en del år på olika högskolor i Sverige.

Personligt

Jag föddes 1972 och fick namnet Johan men kallas av de flesta "Kling". Fritiden ägnar jag mestadels åt att umgås med min familj o kompisar, se på film, upptäcka ny och gammal musik. Är uppväxt i Sandviken och talar därmed därefter, lever efter mottot "bättre med kvalité än kvantitet". För närvarande bor jag i Torsby på Värmdö som ligger en liten bit utanför Stockholm med min fru och våra barn Tåva och Hjalmar!