Lars Samuelsson

Titel: Tillgänglighets- och användbarhetsexpert

Det jag gör på Funka

Jag hjälper till med att granska gränssnitt för att förbättra användbarheten och ser till att alla hjälpmedel kan del av all information. Håller gärna workshops där jag delar med mig av mina erfarenheter och lärdomar från Public Service, om hur man arbetar med tillgänglighet i praktiken.

Min drivkraft på jobbet

Min drivkraft är att i alla avseenden visa på vikten av tillgänglighet och att det är en självklarhet. Alla ska kunna ta del av all information och alla tjänster som finns i vårt samhälle.

Tidigare jobb

De senaste femton åren har jag arbetat på SVT som webbutvecklare och de sista fem åren även som ansvarig för SVTs arbete inom Tillgänglighet för onlinetjänsterna.

Jag har varit med om att utveckla SVT på nätet till vad det är idag och de tjugo år jag har i branschen gör att jag kan mediet utan och innan. Jag har jobbat på väldigt skiftande projekt genom åren som har gett mig olika men lika värdefulla infallsvinklar till hur mediet kan användas och varför. Några exempel är: SVT Play, Bolibompa, Valet vid flertal tillfällen, Melodifestivalen och OS.

Personligt

Förutom att hänga med familjen gillar jag att klättra och reser gärna till snöklädda berg för att åka snowboard. Trivs bäst utomhus så när tillfälle ges är det i naturen man hittar mig. Nästa karriär blir Aborist!