Raouf Sormunen

Titel: Tillgänglighetsexpert med fokus på hjälpmedel

Det jag gör

Jag arbetar främst med granskning av tillgänglighet och användbarhet för digitala gränssnitt och dokument. Dessutom testar jag tillgängligheten med olika typer av datorbaserade hjälpmedel. Jag är Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) genom International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Min drivkraft

Jag drivs av tanken på allas delaktighet i samhället. Att det genom ny tillgänglig teknik också blir fler som använder tekniken som det är tänkt, som ett verktyg så att var och en kan göra det var och en är bra på. Att vara med i utvecklingen mot mindre enheter och ändå bibehålla den fulla delaktigheten är oerhört intressant och viktigt.

Tidigare jobb

Efter avslutad examen i informatik har jag arbetat med administration, projekt, IT-support och teknikansvarig i föreningar och bolag som drivs av funktionshinderorganisationer.

Personligt

Min passion är nog musiken, som jag både lyssnar mycket på och själv utövar. På fritiden läser jag gärna och försöker hålla liv i ett film- och tv-intresse.