Det jag gör på Funka

Min huvudsakliga uppgift är att identifiera, planera och strukturera Funkas projektansökningar på nationell och nordisk nivå. Dessutom hjälper jag till med projektledning och administration i de forskningsprojekt Funka driver. Jag ger också stöd till Madridkontoret med EU-finansierade projekt.

Min drivkraft på jobbet

Min främsta motivation är att kunna bidra till ett samhälle där alla får möjlighet att ta vara på och utveckla sitt potential oavsett förutsättningar. Jag gillar att arbeta med kreativa processer och innovativa lösningar som gör skillnad i vardagen.

Tidigare jobb

Jag har arbetat länge i Bryssel med olika EU-finansierade projekt, bland annat som mångfaldskonsult, koordinator för olika forskningssamarbeten och handläggare i EU- kommissionen. Jag har till exempel arbetat med teman som hållbar utveckling samt förebyggande och motverkande av diskriminering.

Personligt

På fritiden sysslar jag helst med allehanda små och större kreativa projekt, från pyssel och legobyggen till skönlitterärt skrivande. Min son och jag gillar särskilt att sitta och spåna ihop tokroliga berättelser tillsammans.