Är du redo inför 23 september? Funka hjälper dig!

Alla organisationer som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska deklarera sin status på tillgänglighet. Det innebär att du som är webbansvarig inom offentlig sektor måste veta hur pass väl din organisations gränssnitt uppfyller kraven och publicera en så kallad tillgänglighetsredogörelse.

För att underlätta ditt arbete har vi tagit fram tre olika storlekar på analysprodukter:

Liten

Den lilla analysen passar dig som vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning om hur pass tillgänglig din nuvarande webbplats är.

Mellan

Den mellanstora analysen passar dig som vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgängligt ditt gränssnitt är och få ett underlag till din tillgänglighetsredogörelse.

Stor

Den stora analysen passar dig som inte bara vill följa lagen utan också se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster. Då är den här granskningen det självklara valet. Här får du ett mycket starkt verktyg för fortsatt utveckling och arbete med ditt gränssnitt.

På vår kampanjwebb kan du läsa mer om de olika analysprodukterna. Du kan naturligtvis gärna kontakta oss direkt om du har frågor eller funderingar!

Funkas Tillgänglighetsanalyser, öppnas i nytt fönster