Behöver du hjälp med din tillgänglighetsredogörelse?

Vi kan hjälpa dig med stöd i alla olika faser av ditt arbete med tillgänglighet. Från den 23 september 2019 har nya webbplatser börjat omfattas av webbtillgänlighetsdirektivet. Oavsett om din webbplats omfattas nu eller om ett år, är det dags att börja med din tillgänglighetsredogörelse.

Som en del av det som krävs för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet behöver offentlig sektor, statliga och kommunala bolag och vissa privata aktörer deklarera sin nivå på tillgänglighet. Men för att kunna producera en tillgänglighetsredogörelse behöver du känna till din nivå av tillgänglighet.

Vi hjälper dig med din tillgänglighetsredogörelse genom att:

  • svara på dina frågor kring lagen och hur kraven ska tolkas
  • göra granskningar och tester
  • prioritera och utveckla metodik
  • anordna utbildningar

Vi utgår alltid från kundens förutsättningar och behov – hör gärna av dig till oss så kan vi sätta ihop precis det du behöver!

Vi kan hjälpa dig med tillgänglighetsredogörelsen!

Exempelvis kan vi:

  • Ge dig stöd i att skriva redogörelsen eller formulera den åt dig
  • Kontrollera att ditt underlag till redogörelsen stämmer
  • Avgöra vad som kan betraktas som oproportionerlig börda
  • Hjälpa till med hantering av alternativa format
  • ... & mycket mer