Certifiering av upphandlare

Den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter IAAP kartlägger just nu vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en person som är ansvarig för att upphandla tillgängliga IT-varor och tjänster.

Resultaten av undersökningen kommer att ligga till grund för utvecklingen av en ny certifiering av upphandlare inom tillgänglighet. IAAP bjuder nu in yrkesverksamma inom upphandling av tillgänglig IT för att ge feedback om det innehåll som hittills tagits fram i certifieringsprocessen.

Certifieringsprogrammen inom IAAP består hittills av en grundexamen som omfattar regler och riktlinjer och en specialistexamen med inriktning på utveckling och hjälpmedel. Att låta nästa steg bli en upphandlingsexamen är både viktigt och naturligt, säger Susanna Laurin, vice ordförande i IAAP Global Leadership Council.

Om du vill hjälpa IAAP att skapa en certifieringsexamen för upphandlare är du välkommen att fylla i en webbenkät. Du får gärna vidarebefordra länken till andra som jobbar med upphandling av tillgänglig IT.

Undersökningen pågår till och med den 31 januari.

Enkät om certifiering av upphandlare (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)