Den internationella äldredagen

Enligt FN är nästan 700 miljoner människor över 60 år. År 2050 kommer antalet att överstiga 2 miljarder. Med andra ord kommer mer än 20% av världens befolkning att vara 60 eller äldre.

Det innebär att mer uppmärksamhet behöver ägnas åt äldre och de specifika behov och utmaningar som det åldrande samhället står inför. Funka deltar aktivt i ett antal forsknings- och innovationsprojekt med fokus på aktivt och hälsosamt åldrande, där tillgänglighet är centralt.

Ett bra exempel på digital innovation som gynnar alla åldrar är Århus, som spelade en viktig roll för att hjälpa Danmark att bli ”mest digitala” i Europa, enligt EU-kommissionens Digital Economy and Society Index 2018. Det handlar om aktivt digitaliseringsarbete och att göra tekniken tillgänglig för medborgarna, oavsett om det handlar om vårdtjänster eller att främja en aktiv och oberoende livsstil.

Århus är ett utmärkt exempel på den direkta påverkan som framgångsrik politik som riktar sig till ett aktivt och hälsosamt åldrande kan ha för den lokala befolkningen, säger Jon Switters, projektledare för EU-finansierade forskningsprojekt på Funka.

Där policy möter vardagen

Århus var nyligen värd för AAL-Forum, i samarbete med EiPonAHA Conference of Partners, en tredagars-konferens med cirka 700 deltagare. Funkas forsknings- och innovationsteam deltog aktivt i evenemanget och presenterade och modererade många av de gemensamma sessionerna med fokus på aktivt och hälsosamt åldrande samt tillgänglighetsfrågor.

Under evenemanget var det framförallt de äldre i lokalbefolkningen som stal deltagarnas hjärtan. De öppnade sin stad och sina hem genom att organisera en serie aktiviteter för att visa besökarna hur staden ger medborgarna möjlighet att leva aktiva och hälsosamma liv och vara en del av en social gemenskap. Bland aktiviteterna ingick en guidad löptur med seniorer, "dine with a dane" där vi bjöds på middag hemma hos äldre, och det kanske mest exotiska av alla: en simtur "Viking-style" i det iskalla havet, för de som vågade trotsa kylan.

Grattis och tack till Århus, ett lysande exempel på hur arbete med aktivt och hälsosamt åldrande kan få stort genomslag på lokal nivå.

Glad äldredag!

Kontakt

Jon Switters

Titel: Projektledare för europeiska projekt

jon.switters@funka.com (Jon Switters)

+34 690 358 993 (Jon Switters)