E-demokrati på flera nivåer

Lokal e-demokrati är i ropet. Funka är involverat i flera parallella projekt och uppdrag som behandlar ämnet från olika perspektiv.

De senaste tre åren har Funka medverkat i ett stort EU-projekt kallat WeGovNow, som har utvecklat en plattform för att samla befintliga e-demokrativerktyg i ett gemensamt gränssnitt. På uppdrag av Kommunal- och Moderniseringsdepartementet i Norge har vi genomfört en kartläggning av olika digitala verktyg för medborgardialog och just nu pågår testimplementationer i ett antal norska kommuner. Under 2018 har vi också drivit ett projekt finansierat av det norska Barne- og Familiedirektoratet där vi undersökt hur pass tillgängliga de olika verktygen är.

Intresset är stort i många länder, framförallt på kommunal nivå där arbete pågår med att försöka öka medborgarnas engagemang, säger Anderas Cederbom som bland annat lett Funkas arbete inom WeGovNow.

E-demokrativerktyg är ett brett begrepp. Sociala medier som Facebook och Twitter är ett exempel där medborgarna enkelt kan komma med inspel, men det finns betydligt mer avancerade verktyg som erbjuder allt ifrån öppet budgetarbete till digitala diskussions- och omröstningsverktyg.

Verktygen måste fungera för alla

Att jobba med e-demokrati handlar inte om att skaffa ett nytt verktyg, det handlar ofta om att skaffa en hel verktygslåda med olika typer av verktyg. Det är just detta som WeGovNow fokuserat på. Projektet har resulterat i ett gemensamt gränssnitt med ett öppet api som nya verktyg kan implementera och därmed göra det möjligt att integrera i samma plattform. För användarna blir det en inloggning och sedan olika verktyg som sinsemellan kan utbyta data. För kommunen innebär det en verktygslåda som kan användas för olika typer av projekt och situationer.

I vårt uppdrag för Kommunal- og moderniseringsdepartementet handlar det i stället om att testa hur själva implementationen fungerar. Den interna organisationen måste vara beredd att arbeta med de förslag som kommer in. Medborgarna måste känna att är meningsfullt att bidra, att deras synpunkter tas på allvar och att ”det händer något”. Återkoppling, transparens och dialog är centralt för att en satsning på medborgardialog ska bli lyckad.

I det projekt där vi specifikt granskat tillgängligheten i verktygen har vi valt ut ett antal verktyg och testat dem med både experter och användare. Det är svårt att jämföra verktygen eftersom de spänner från väldigt enkla tjänster till stora och komplexa system. Naturligt nog är de enklare tjänsterna genomgående lättare att hantera för de allra flesta målgrupper. I den andra änden av skalan har vi sett exempel på verktyg som har mycket stora brister vad gäller både UX och tillgänglighet. Projektet presenteras vid BufDirs konferens UnIKT forumi Oslo 12 februari.

Det är inte helt enkelt att ge råd till en kommun som vill börja jobba med e-demokrati, säger Lena Drevsjø som har projektlett undersökningen av tillgänglighet i verktygen.

Samtidigt finns helt klart stora möjligheter för både medborgare och kommuner att skapa verkligt demokratiska och inkluderande beslutsprocesser. Sannolikt är det här ett område som kommer att växa de närmsta åren. Ju fler som vill använda verktygen desto större krav kan ställas på leverantörerna att säkerställa tillgänglighet för alla.

WeGovNow: från e-förvaltning till gemensam förvaltning

Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)