Ett samhälle utan kontanter – funkar det?

Allt färre butiker, restauranger och kaféer tar emot sedlar och mynt. Sverige är på väg att bli ett kontantlöst samhälle – och det är inte alla som är glada över det.

I slutet av januari anordnade föreningen Kontantupproret ett seminarium i riksdagens andrakammarsal. Ämnet för dagen var det kontantlösa samhället, och bland de inbjudna fanns såväl politiker som branschorganisationer och pensionärsföreningar. Även Funka var där för att ta del av debatten och framföra sin syn på kontanternas försvinnande.

Flera av deltagarna var upprörda. De undrade hur det kunde vara tillåtet för banker att sluta hantera sedlar och mynt, eller för butiker att vägra ta emot dem. Frågor ställdes också om säkerheten hos de nya digitala betallösningarna: vad händer egentligen med din personliga information när du använder ett betalkort? Representanterna för Sveriges butiksägare svarade med att påpeka att det är få som faktiskt vill betala med kontanter nu för tiden, även när det går. Många tycker helt enkelt att det är snabbare och smidigare att betala med kort eller andra digitala lösningar.

För oss på Funka är det viktigaste att valfriheten finns kvar. Det finns nämligen ingen betallösning som fungerar lika bra för alla. Genom åren har vi testat ett hundratal olika digitala lösningar för betalning, och ingen av dem har uppfyllt de krav som ställs på tillgänglighet. Det är också troligt att det alltid kommer finnas personer som inte klarar av tekniken, men som lika fullt har rätt till inkludering i samhället. Kontanternas fortsatta existens i Sverige är ett verktyg för att garantera en sådan inkludering.

Det råder också bred politisk enighet om att det även i framtiden ska gå att använda kontanter. Bland annat anser Riksbankskommittén, i vilken företrädare från alla riksdagspartier ingår, att utvecklingen ska vändas. Bland annat vill man att större banker ska vara skyldiga att erbjuda rimlig tillgång till såväl kontantuttag som dagskassehantering. Nu måste kommitténs förslag resultera i lagstiftning, slog flera av deltagarna vid seminariet fast. Andra var skeptiska: går det verkligen att använda lagen för att hejda eller styra utvecklingen?

Oavsett vad som händer härnäst, måste fler grupper få vara med och säga sitt om det kontantlösa samhället. Inte minst är det många personer med funktionsnedsättning som står i begrepp att ställas utanför på grund av att man inte kan eller vill överge kontanterna. Det tycker vi är oacceptabelt – alla har rätt att få vara med på lika villkor i samhället.

Kontantuppropet, öppnas i nytt fönster