Funka fortsätter expansionen

För att möta den snabbt växande efterfrågan på våra tjänster i hela Europa satsar Funka ytterligare på både konsult- och innovationsverksamheterna. Som ett led i detta genomförs också en organisationsförändring.

Bolagets ledning utökas med en ny VD, Marie Wirkestrand, som senast kommer från KPMG, där hon har drivit avdelningen Digital Transformation & Innovation. Maries uppdrag blir att säkerställa internationell tillväxt och fortsatt produktutveckling, med fokus på digitalisering och prenumerationstjänster.

Tidigare VD Susanna Laurin, som lett bolaget under de senaste 16 åren, får ökat utrymme att fokusera på sina strategiska och politiska uppdrag genom att hon blir chef för Funkas Forsknings- och Innovationsavdelning.

Jag är oerhört glad över möjligheten att bidra till ett samhälle som är tillgängligt för alla. Med dagens snabba utveckling inom IT och digitalisering är det viktigt att vi parallellt tänker inkludering och tillgänglighet. Där har Funka fortsatt en viktig roll att spela, säger Marie Wirkestrand.

Att utveckla och förbättra nya sätt att ge stöd till alla som står inför ökade krav på tillgänglighet kräver naturligtvis att ny kunskap tas fram och att idéer testas tillsammans med användare. Funkas forsknings- och innovationsavdelning står för mycket av det undersökande arbete som behövs för att bryta ny mark.

Med den snabba tekniska utvecklingen behöver nya krav formuleras, nya regler utformas och nya lösningar tas fram. För att verkligen påverka måste vi jobba praktiskt, stegvis, med konkreta problem samtidigt som vi skapar förutsättningar för inkludering på samhällsnivå.

Det känns som en stor förmån att få mer tid för mina egna uppdrag inom policy, standardisering och lagstiftning, säger Susanna Laurin. Jag är stolt över det vi åstadkommit hittills och ser fram emot att Funkas F&I-avdelning fortsätter leda utvecklingen i branschen.

Långsiktigt har Funka samma mål som vi alltid har haft: att göra världen bättre för alla individer, oavsett förmåga.